โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เพื่อเทิด พระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายกมล เกษมศุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ  และนายไพสิฐ  เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายนุศิษฎ์ วีระธนศิลป์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เดินทางเพื่อร่วมงานโครงการดังกล่าว

ภาพ/ข่าว  โดย
นายจิตกรวัฒน์  สาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
งานเกษตรสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์